top of page

איך זה עובד?

3

התחלת לעבוד? מברוק.
עמלתנו על החיבור תיקבע לפי גובה העסקה. ההצלחה שלנו משותפת.

2

כשמגיע לקוח מתאים, הצוות שולח לך בריף. מתאים? מחברים אותך ועד שני ספקים נוספים עם הלקוח. 
הזמינות, המקצועיות והכימיה עם הלקוח הם המפתח לסגירה.

1

הצוות המקצועי שלנו עובר על טופס המועמדות שלך, יוצר קשר להיכרות ובודק התאמה הדדית.
bottom of page